Palvelumme
Turvallisuuspalveluita monipuolisesti

Tuotamme turvallisuusalan palveluita valtakunnallisesti. Pääpaino työssämme on vartioinnissa sekä ravintola-, tilaisuus- ja tapahtumavalvonnassa. Lisäksi järjestämme koulutuksia järjestysmiehille ja vartijoille. Kauttamme saa myös yksilöllisemmin räätälöityjä turvallisuuspalveluita.

Vartiointipalvelu
Vartiointi

Vartijamme ovat koulutettuja reagoimaan yllättäviin tilanteisiin, joita tehtävissä toisinaan kohtaa. Takaamme turvallisen ympäristön niin ostoskeskuksiin, liiketiloihin, hotellien vastaanottoihin kuin lastenkoteihinkin. Kartoitamme vartioinnin tarpeet aina kanssasi. Henkilövalvonnan lisäksi hyödynnämme tarvittaessa kamera- tai kulunvalvontaa.

Koulutukset
Ravintolavalvonta

Ravintoloiden turvallisuuden valvonta vaatii tekijältään tilannetajua, nopeaa reagointikykyä sekä sosiaalisia taitoja. Järjestyksenvalvojamme toimivat ravintolasi käyntikortteina hoitaen työnsä tyylillä ja yritystäsi kunnioittaen.

Perinteisen järjestyksenvalvonnan lisäksi hoidamme halutessasi mm. yrityksesi vaatesäilytyksen, palo- ja pelastussuunnittelun sekä sisäiset tarkastukset. Autamme myös lupahakemuksissa ja viranomaispalavereissa.

Muut palvelut
Koulutukset

Tarjoamme monenlaisia järjestyksenvalvojakoulutuksia: peruskoulutuksia alasta kiinnostuneille sekä erilaisia täydennyskoulutuksia sen parissa jo työskenteleville. Koulutuksemme ovat viranomaissäädösten mukaisia.

Ilmoittaudu kursseillemme!

Ota yhteyttä:
Tero Toivanen
tero.toivanen@nordicsec.fi
GSM +358 (0)44 085 8244

Peruskoulutus käsittää laissa (533/1999) tarkoitetun järjestyksenvalvojan koulutuksen, joka toteutetaan sisäasiainministeriön säädösten mukaisesti. Kurssiin sisältyy kirjallinen loppukoe, josta hyväksytysti suoriuduttuaan ansaitsee valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Koulutuksesta annetaan todistus ja sen hyväksytysti suorittanut voi hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi omalta poliisilaitokseltaan.

Koulutus edellyttää 18 vuoden ikää. Lisäksi hakijan tulee olla luotettava ja rehellinen soveltuakseen järjestyksenvalvojan tehtäviin.

Peruskoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö voi toimia järjestyksenvalvojana seuraavissa paikoissa ja tilaisuuksissa:

 • Yleinen kokous ja yleisötilaisuus
 • Majoitus- ja ravitsemisliikkeet
 • Leirintäalueet
 • Matkustaja-alukset
 • Koulutuksen kesto 32 h

Koulutuksen sisältö:

 • Kansalaisten perusoikeudet
 • Kokoontumislaki
 • Järjestyksenvalvojan tehtävät ja toimialueet
 • Järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • Järjestyksenvalvonnan yleiset periaatteet
 • -Turvallisuussuunnittelu ja pelastustoimi

Käytäntö:

 • Hätäensiapu
 • Henkilötarkastaminen
 • Voimakeinojen käyttö

Yhteenveto

Teoriakokeet ja palautteet

Koulutuksen hinta 190 €

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojakortin omaaville, jotka ovat uusimassa lupaansa.

Kortin voi uusia 6 kk ennen tai 6 kk jälkeen kortin viimeisestä voimassaolopäivästä.

Kertauskoulutus toteutetaan sisäasiainministeriön 1.3.2007 vahvistaman sisällön mukaisesti. Kertaus sisältää mm. lakiosion, järjestyksenvalvojan tehtävien kertauksen, perusperiaatteet järjestyksenvalvojana toimimisesta ja henkilötarkastuksen.

Koulutuksen kesto 8 h

Koulutuksen hinta 95 €

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaneille järjestyksenvalvojan kortin omaaville henkilöille.

Voimankäytön lisäkoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita.

Koulutuksen sisältö:

 • Voimankäytön perusteet ja lainsäädäntö
 • Puhuttamis-ja puolustautumisasennot
 • Lievimpien voimakeinojen käyttäminen
 • Väistäminen ja torjunnat
 • Irrottautumistekniikat
 • Hallinta-ja kipuotteet
 • Turvallisuustarkastus
 • Kuljetustekniikat
 • Käsirautojen käyttö
 • Patukka

Koulutuksen hinta 130 €

Järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaneille henkilöille, jotka tarvitsevat työtehtävissään kaasusumutinta. Järjestyksenvalvojakortti tulee esittää ennen kurssin aloitusta. Koulutuksen suorittaneet voivat hakea poliisilta lupaa kaasusumuttimen kantamiseen työtehtävissä ja työmatkoilla.

Kurssi sisältää 6 tunnin mittaisen yleisen voimankäyttöosion ja 5 tunnin pituisen kaasusumutinkoulutuksen.

Kesto: 11 h

Yleinen osio:

 • Voimankäytön perusteet
 • Fyysinen voimankäyttö ja itsepuolustus
 • Voimankäyttövälineet ja niiden kantaminen
 • Stressireaktiot ja sanaton viestintä
 • Kohdehenkilön käyttäytyminen
 • Turvallisuustarkastus

Kaasusumutinkoulutus:

 • Järjestyksenvalvoja kaasusumuttimen käyttäjänä ja haltijana
 • Kaasusumuttimen sisältämät aineet
 • Sumuttimen rakenne ja ominaisuudet
 • Sumuttimen käsittely ja käyttö
 • Ensiapu

Hinta: 130 €

Koulutuksemme toteutetaan sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukaisesti ja kouluttajamme on poliisiammattikorkeakoulun kouluttama henkilö.

Teleskooppipatukan voimankäyttökoulutus vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi hyväksytyille henkilöille, jotka ovat suorittaneet vartijan voimankäytön yleisen osion. Koulutuksen käytyään vartija saa kantaa teleskooppipatukkaa vartiointitehtävissä, hallitsee teleskooppipatukan käytön ja hätävarjelun, pakkotilaa ja muita voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet ja käytännön perustekniikat.

Teleskooppipatukankoulutuksen hinta: 110 €

Vartijan erityisvoimankäyttökoulutuksen osa-alueet

 • Yleinen osa 4 h
 • Kaasusumutin osa 5 h
 • Teleskooppipatukka osa 5 h
Tapahtumavalvonta
Tilaisuus- ja tapahtumavalvonta

Ammattimainen valvonta takaa tapahtumasi onnistumisen, oli kyseessä suuri yleisötilaisuus tai pienempi perhejuhla. Autamme sinua myös tapahtumajärjestelyissä, mm. lupahakemuksissa, viranomaisyhteistöissä sekä pelastussuunnitelmissa. Turvallisuuden lisäksi panostamme aina asiakaspalveluun.

Muut palvelut
Muut palvelumme

Suunnittelemme ja toteutamme myös yksilöllisiä, juuri sinun tarpeidesi mukaisia turvallisuusratkaisuita henkilökohtaisesta turvamiehestä autonkuljettajaan.

Nimi

Yritys

Sähköposti

Puhelin

Mistä palveluista olet kiinnostunut?
VartiointiRavintolavalvontaKoulutuksetTilaisuus- ja tapahtumavalvontaAutonkuljetusHenkilökohtainen turvamiesMuu turvallisuuspalvelu

Vapaa viestikenttä